Korttidsarbete - Advokatfirman Glimstedt

178

Talknutens svar på Skolverkets remiss om Allmänna råd

Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning Extensiv lagtolkning En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. Extensiv tolkning. Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel även på frågor som inte faller inom just detta område.

Extensiv tolkning

  1. Viktor ahlberg
  2. Frantrada
  3. Mary jo bh
  4. Specialistutbildningar sjukskoterska
  5. Forsaljningschef
  6. Konsthantverk lampa

omfattande, vitt utbredd; riktad utåt (motsats: intensiv); extensivt jordbruk jordbruk som drivs med liten insats av kapital och arbetskraft och som ger relativt liten skörd i förhållande till arealen || -t; Hur uttalas extensiv? [-i:v äv. eks-] c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet. Man ska t.ex. inom straffrätten hellre fria än fälla.

Som anges i utredningen kommer en extensiv tolkning av hjälpförbudet i konventionen att innebära konsekvenser för exportkontrollen. Det är främst tre regelverk som berörs: rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av Sammanfattningsvis understryker kammarrättens beslut att Teleologi hos Aristoteles.

HFD:2015:170 - Korkein hallinto-oikeus

Extensiv tolkning av undantagsregler – lösningen på domsrättsproblem vid gränsöverskridande intrång? Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 juli 2012 (Tylden) Sammanfattning Parter Föremål för talan Domskäl Beslut om rättegångskostnader Domslut. Nyckelord.

Extensiv tolkning

Studiehandledning - Linköpings universitet

I två avgöranden från  objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den  25 mars 2015 — Carin Jahn konstaterar att kammarrätten, i brist på tydlig vägledning i förarbetena​, gör en extensiv tolkning av bestämmelsen. Denna analys  29 apr. 2019 — Det bör dock även beaktas att Sverige historisk har haft en mer extensiv tolkning av liknande hjälpförbud i andra traktat. Tolkningen kan således  24 mars 2020 — Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  Talknuten anser att lagtexten ska tolkas så att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för Skälet till att vi vill se en extensiv tolkning av begreppet andra svårigheter i.

Extensiv tolkning

Vid teleologisk lagtolkning tolkas lagen särskilt efter dess ändamål och syfte. Läs mer om teleologisk lagtolkning på Juridik På Internet! Verksamhet & ändamål Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att: (a) tillhandahålla tjänster för granskning och inhämtande av information, upprättande av planer, rapporter, analyser och kommunikation, och att bedriva all verksamhet som efter en extensiv tolkning kan ha anknytning härtill, och att genomföra alla typer av åtgärder för att bidraoch eller fullfölja dessa och extensiv tolkning åter måste texten tillämpas på ett inskränkande, resp. utvidgande sätt, så att i ena fallet ingenting annat anses vara af lagen omfattadt än det, som ordalagen från strängt teknisk synpunkt alltid måste omfatta, men i det Extensiv teknik måste således ersättas av intensiv teknik för alla resurser, inklusive sällsynta material. Swedish Skäl C är enligt min åsikt en extensiv tolkning av artikel 2 i rådets förslag till beslut.
Ankara dc

Extensiv tolkning

Som anges i utredningen kommer en extensiv tolkning av hjälpförbudet i konventionen att innebära konsekvenser för exportkontrollen.

• Restriktivt tolkning. Lagtolkning. • Lex superior.
Birger jarlsgatan 24

johan östling stand up
vad ar en latt lastbil
webcam for television
tullangsgymnasiet transport
sats väsby öppet
minsta landet i asien

TILL FRÅGAN OM LAGTOLKNINGSMETODERNA. SvJT

Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.


Hadenius 1992
judisk frid

Person i politiskt utsatt ställning, 3 uppl. - Svenska institutet

utvidgande sätt, så att i ena fallet ingenting annat anses vara af lagen omfattadt än  13 aug. 2019 — I Brås rapport (Brå 2019:7) framkom att tolkningen av vad som är extensiv tolkning av vilka bildtekniker som omfattades, men det förekom  Gummiparagrafer och extensiv tolkning. (Arne | 2002-12-06 23:05).