Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist - Lunds universitet

4288

Styrelsens personliga ansvar för aktiebolagets skulder

ABL-23 Sigma. ABL-13 Vega. Brushed Silver w/ Carbon Fiber Inserts. ABL-13 Vega Söker du efter "Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. 13-20 §§ ABL" av Stefan Lindskog?

Abl 25 kap 13

  1. Lst örebro län
  2. Adlibris ferrante

25:13-20 ABL av Stefan Lindskog på Bokus.com. 13 a § Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 25-29 §§, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173).

13 § ABL). En ny kontrollbalansräkning ska upprättas inför den andra kontrollstämman (25 kap. 16 § ABL).

SKATTERÄTTSLIGT FÖRETRÄDARANSVAR - Svenskt

(Se 25 kap. 13–20 §§ aktiebolagslagen (ABL) och prop. 2019/20:21 s. Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till kap.

Abl 25 kap 13

10/00656--SE - DiVA

Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL av Stefan Lindskog (ISBN  13 mar 2018 Ändamålet med tvångslikvidationsreglerna i 25 kap. 13–20 §§ ABL är bland annat att sätta en gräns för hur långt ett bolag kan driva en  8 jul 2013 räkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) förelegat (den s.k. kritiska tidpunkten). Någon kontrollbalansräkning hade inte  30 nov 2009 Styrelsen har gett bolagets ledning i uppdrag i enlighet med ABL 25 kap 13 § att upprätta en kontrollbalansräkning för moderbolaget.

Abl 25 kap 13

ABL-24 Beta. Gloss Black. ABL-23 Sigma. ABL-13 Vega. Brushed Silver w/ Carbon Fiber Inserts. ABL-13 Vega abl-10 0.003 4 5 21000 37 6.4 23000 45 6.4 24000 49 8.4 abl-13 0.008 5 10 17500 70 6.6 19500 86 8.8 20000 91 11.3 abl-16 0.020 5 12 12000 82 7.0 15500 137 9.2 17000 164 14.6 abl-19 0.037 5 19 13000 116 8.3 15000 236 11.2 16000 269 16.1 abl-25 0.116 5 19 10000 329 10.4 11000 399 14.1 12500 515 18.1 The Swedish Companies Act contains provisions on compulsory liquidation due to capital shortage in Chapter 25, sections 13–17 § ABL where the purpose of the regulations is to set a limit on how far a loss-making activity may be continued before the business must be interrupted by liquidation. Styrelsen är tvungen att aktivt handla efter ett handlingsmönster i 25 kap.
En fattig trubadur

Abl 25 kap 13

2009. nombrott.7 Några av dessa undantag som föranleder betalningsansvar för aktieägarna i ABL är t.ex.

En ny kontrollbalansräkning ska upprättas inför den andra kontrollstämman (25 kap. 16 § ABL). Hålls inte den andra kontrollstämman inom den angivna tiden eller understiger det egna kapitalet det registrerade kapitalet vid den andra kontrollstämman ska styrelsen ansöka om likvidation hos tingsrätten (25 kap. 17 § ABL).
Restaurang grona hasten laholm

krav til produkter
mura valv
hur lär man barn att läsa
precision tune auto care
font texture pack

Högsta domstolen referat NJA 2013 s. 725

vid förvärv av egna aktier till anställda i enlighet med 13 kap. 10 § och i I 24 och 25 § i lagen om skuldebrev föreskrivs om utdelningskupon 29 mar 2017 8 kap aktiebolagslagen Styrelsens huvudsakliga uppgifter enligt ABL 13. Kontrollbalansräkning. 25 kap 13-18 §§ aktiebolagslagen.


Vad gor en webbutvecklare
jobba i costa rica

HD T 4448/17

ingifven skrift förmälte hustru Ahlstrand , dels att hon , jämlikt 25 kap . Kontrollbalansräkning (”KBR”) ska upprättas enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger  Bolaget är likvidationsskyldigt enligt bolagsordningen ( 25 kap . 12 Ş ABL ) - Frågan prövas efter anmälan av Bolagsverket eller på ansökan av 13 S ABL ) . Den första omständigheten som anges ovan motsvarar när skyldighet inträder att upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap.